Tâm Sự "Nhặt"

Những mẩu chuyện nhỏ được nhặt nhạnh (nhưng không nhỏ nhặt) – có thể của mình, cũng có thể đến từ bất kỳ ai khác.