Tâm Sự "Nhặt"

Những mẩu chuyện nhỏ được nhặt nhạnh (nhưng không nhỏ nhặt) cùng trải nghiệm muôn màu về thế giới cafe.